Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Ökad kontroll förebygger fler olyckor

Arbetsmiljö Antalet rapporterade observationer och tillbud på Stockholm Exergi har ökat kraftigt det senaste året. Det betyder att företaget nu också har ännu bättre kontroll och kan förebygga nya olyckor.

Ämnesområden: Arbetsmiljö Säkerhet

Dela artikel

De vanligaste olyckorna på Stockholm Exergi under 2019 var skador på handleder, fingrar och fotleder. Foto: Stockholm Exergi.

Alla som jobbar här, både anställda medarbetare och entreprenörer, ska kunna gå hem hela varje dag, både på in- och utsidan, säger Daniel Lindh som är arbetsmiljöspecialist och varit med och tagit fram ett omfattande program för arbetsmiljön och säkerheten på Stockholm Exergi.

En viktig del för att följa upp och förebygga framtida olyckor ligger i att samla in observationer och  tillbud. 

– Vi talar om tre olika nivåer: Observation: ser något, mild risk; tillbud: det var nära att det skedde en olycka; och slutligen olycka, någon gjorde sig illa.

Tala med varandra om arbetsmiljön! Gå igenom och diskutera risker och lösningar.Daniel Lindh, arbets­miljö­specialist.

Det har inte varit så lätt att få in de här rapporterna och särskilt inte från våra entreprenörer, berättar Daniel Lindh. Men Stockholm Exergi har arbetat systematiskt för att öka förståelsen för att rapporteringen  behövs för att förhindra olyckor: 

– Vi försöker skapa goda och nära relationer med våra entreprenörer. Om man rapporterar ett tillbud eller observation poängterar vi det positiva i att de rapporterar och väljer att inte betona misslyckandet i att händelsen har skett. 

Antalet rapporterade observationer på Stockholm Exergi har ökat med 94 procent mellan 2018 och 2019. När observationen kommit in görs en utredning om vad det berodde på och vad som kan göras för att något liknande inte ska kunna ske igen. Målet är att direkt agera för att hantera risker och brister. 

Entreprenörer, som ofta arbetar med högriskarbeten, är överrepresenterade när det gäller olyckor som har lett till sjukfrånvaro på Stockholm Exergi. De vanligaste olyckorna under 2019 var skador på handleder, fingrar och fotleder. För att skapa en säkrare arbetsmiljö för just entreprenörer har Stockholm Exergi startat Projekt Samsyn, som omfattar hela processen från upphandling till uppföljning. Det handlar främst om att göra den fysiska arbetsmiljön så säker som möjligt, men det handlar också om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Den organisatoriska och sociala biten är minst lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Vi måste kommunicera om beteenden, ge kunskap om hur man bör agera och få till en förståelse för hur det kan påverka både andra och en själv på arbetsplatsen. Det har visat sig att det oftast är människors beteenden som leder till olyckor, säger Daniel Lindh. 

De utredningar som har gjorts efter tillbud och observationer visar ofta på brister i beredningen av arbeten och ofta i kombination med ett beteende som är inte är säkert. Stockholm Exergi har därför satsat på en process, Arbetsbevishantering och efterkontroll, som ska leda till att arbeten förbereds ordentligt för att en medvetenhet ska finnas om vilka risker och problem som kan uppkomma. 

Ju fler som lämnar observationer om risker och tillbud, desto närmare kommer vi visionen om noll olyckor.

– Vi efterfrågar mycket  information som alla som utför arbete ska förstå och vara medvetna om. Det handlar mycket om att tänka efter före. Jag har hört att en del, framför allt entreprenörer, tycker att vi begär mycket som blir tidskrävande att fylla i. Men jag får fler och fler indikationer på att de flesta inser att det här är bra och att det kommer att ge färre olyckor på sikt.

På Stockholm Exergi satsar man också mycket på att den egna personalen ska ha den kunskap som behövs för att kunna arbeta säkert. Alla ska ha en grundläggande förståelse för vad som påverkar människor att arbeta riskfyllt, men även vilka faktorer som påverkar positivt och bidrar till ett minskat risktagande. Ett led i arbetet är Safety walks där det sker en dialog med den som utför arbete:

– Utföraren får berätta om sitt arbete och om de upplever några risker eller har varit med om några tillbud.  

Under 2020 kommer Stockholm Exergi att fortsätta arbetet för en säkrare arbetsplats både för anställda och entreprenörer.

– Vi uppmanar: tala med varandra om arbetsmiljön! Gå igenom och diskutera risker och lösningar. Ju fler som lämnar observationer om risker och tillbud, desto närmare kommer vi visionen om noll olyckor, avslutar Daniel Lindh.

Marie Kofod-Hansen