Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Forskning & innovation - Nytt från Energiforsk

Nytt forum för fjärrvärmens utmaningar

Forum Linköpings universitet och Energiforsk startar en plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning för termiska energisystem. Det ska bli ett forum för de utmaningar som den svenska fjärrvärmebranschen står inför.

Digitalisering, affärsmodeller och nya tekniklösningar är några av frågorna som ska hanteras i den nya plattformen för fjärrvärme. Foto: Mostphoto

Den svenska fjärrvärmebranschen står inför en rad utmaningar som digitalisering, effektbrist, nya tekniska lösningar och affärsmodeller. Därför startar Linköpings universitet och Energiforsk nu upp en plattform med fokus på den svenska fjärrvärmebranschen.

Saknas motsvarighet i Sverige
Idag finns flera internationella plattformar för kunskaps­utbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige.

– I Sverige har vi länge varit framträdande vad det gäller fjärrvärme, men nu när branschen står inför nya utmaningar behöver vi en arena för utbyte av erfarenheter. Plattformen är tänkt att fungera som en kunskapsbank, men minst lika viktigt är att företag kan lära av varandras erfarenheter, säger Therese Nehler som är ansvarig för projektet på Linköpings universitet.

Det finns många frågor att bevaka i plattformen. Ett exempel är digitaliseringen där utvecklingen är i sin linda än så länge, menar Therese Nehler:

– Företagen behöver vara förberedda och sätta sig in i både positiva och negativa aspekter. Jag ser många fördelar som till exempel ökade möjligheter att samla in och analysera data för att styra och optimera användningen i värmesystemet, vilket även kan skapa nya lösningar anpassade till kunden samt bidra till interaktionen mellan företag och kund.

Ett annat exempel är att de befintliga fjärrvärmesystemen måste anpassas till nya förhållanden, det finns ingen möjlighet att byta ut allt för att justera systemen till nya krav.

Tre fokusområden
Therese Nehler ser redan nu flera aktuella frågeställningar för plattformen:

– Vilken roll ska fjärrvärmen ha i samspelet med en alltmer variabel elmarknad? Vilka möjligheter finns med digitalisering och efterfrågeflexibilitet för fjärrvärmesystem? Hur kan vi anpassa systemen för en ökad värmelagring och utnyttjande av låggradig värme? Men också, om den digitala tekniken havererar, hur kan man ändå tillgodose kundens värmebehov?

Som ett första led i plattformen har Linköpings universitet och Energiforsk bjudit in till tre frukostseminarier för att diskutera utmaningar och förutsättningar som svenska energileverantörer och kunder står inför. Seminarierna fokus­erar på tre olika områden: Affärsmodeller och kundlösningar, Efterfrågeflexibilitet och digitalisering samt Policy och styrmedel.

Målet med satsningen är att plattformen ska bidra till en fortsatt utveckling av förnybara och konkurrenskraftiga svenska fjärrvärmesystem. Förutom workshops och seminarier för erfarenhetsutbyte byggs en plattform på Energiforsks webb som består av vetenskapligt material som artiklar och publikationer till exempel, men också material från konferenser och annat som belyser fjärrvärme ur olika perspektiv.

Plattformen ska inte bara innehålla svenskt material utan också internationella studier och forskningsresultat.

– Vi ska absolut låta oss inspireras internationellt av nya tekniska lösningar och affärsmodeller. Jag tror att vi kan få många inspel på bra affärslösningar, men det är viktigt att tänka på att varje land har sin egen kontext som modellen måste anpassas till.

Marie Kofod-Hansen