Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Ny skatt på biooljor försvårar omställning

Grödebaserade biooljor ska beskattas från 2021 föreslår regeringen. Flera energibolag som nu konverterar sina fossila pannor till bioolja är besvikna och menar att skatten gynnar fossila bränslen.

Dela artikel

Grödebaserad bioolja har varit skattebefriad för att kompensera för att inköpspriset på bioolja är högre än för fossila bränslen. Foto: Shutterstock.

Biooljor står för ungefär två procent av uppvärmningen från fjärr- och kraftvärme i Sverige och är idag skattebefriad i EU jämfört med fossila alternativ, eftersom de kostar mer att producera. EU:s energiskattelagstiftning är komplex och om kostnaden för grödebaserad bioolja blir lägre än för fossila oljor ses detta som ett otillåtet statsstöd. 

Energiföretagen vill att regeringen agerar för att se till att biooljorna kan fortsätta vara skattebefriade, men på Finansdepartementet anser man inte att det är möjligt. 

– Vi har bedömt det som uteslutet att Sverige skulle kunna få ett förlängt statsstödsgodkännande för att undanta dessa livsmedelsbaserade biooljor från skatt efter utgången av 2020. Konsekvensen av det är att vi måste beskatta biooljorna från den 1 januari 2021, säger Johan Ekström, pressekreterare åt finansminister Magdalena Andersson. 

Grödebaserade oljor berörs
De biooljor som berörs av regeringens skatteförslag är de som är grödebaserade, till exempel RME, vilket är en mindre andel av biooljorna inom värmeproduktionen. Energiföretagen anser ändå att förslaget är oroväckande för branschen och innebär ytterligare en pålaga. Dessutom konstaterar regeringen själva att skatteförslaget kommer att leda till en ökad användning av fossila bränslen, tvärtemot den klimatpolitiska inriktningen. 

– Den totala avsaknaden av politisk vilja i frågan om biooljor är anmärkningsvärd och det skapar problem för energibolagen att besluta om vilka förnybara bränslen de ska satsa på i sin omställning att bli helt fossilfria, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen.

Att biooljor får samma energi- och koldioxidskatt som för fossila bränslen påverkar många energibolag som gjort satsningar för att bli fossilbränslefria. 

Konverterade från gas till olja
Ett av dessa företag är Olofströms Kraft i Blekinge som under hösten 2018 installerade en ny biooljepanna på 9 MW för spetslast och som reserv.  

– Vi konverterade från gasol till bioolja. Vi gjorde satsningen framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv där både våra ägare och våra kunder ställt som krav att vi ska ha en fossilfri produktion, säger Per-Ola Svensson, vd på Olofströms Kraft. 

Man känner sig lite lurad, säger Per-Ola Svensson, vd på Olofströms Kraft.

– Att regeringen nu vill beskatta biooljan gör att man känner sig lite lurad. Här gör vi en satsning som är riktig ur klimatsynpunkt och som tar bort de fossila bränslena, men istället för att premieras blir vi beskattade. 

Fördyrar bränslebyten
Han får medhåll från Joacim Sundqvist, energistrateg inom affärsområde värme på Mälarenergi. I Västerås konverterar energibolaget just nu en oljepanna till en biooljepanna på 70 MW, med såväl nya cisterner som ny brännarstyrning. Den nya pannan ska börja användas till kommande driftsäsong. 

– Mälarenergis drivkraft och vår ägare Västerås stad har som mål att enbart använda förnybara och återvunna bränslen senast 2020. Där såg vi att ett byte från biooljor till RME var en bra satsning, såväl för miljön som ekonomin, men nu ändras de ekonomiska förutsättningarna rejält, säger Joacim Sundqvist och fortsätter:  

– Biooljan är dyrare än fossil olja och att då dessutom få lika höga skatter som fossil olja gör det ju mer fördelaktigt att välja fossil olja. Det är väldigt märkligt att beskatta biobränsle. Det strider ju mot hela tanken med skatten. 

Även Eon påverkas av den nya skatten. De har flera anläggningar som har bioolja, men det är i små mängder och innebär inte så stor kostnadsökning enligt Mats Röjgård, produktionscontroller på Eon. Han är ändå bekymrad över skatten och de signaler som regeringen skickar. 

– Vi har planer på att ersätta eldningsolja med bioolja på flera anläggningar, men beskattningen gör bränslebytena dyra. Regeringen bör underlätta övergång till hållbara biobränslen och inte öka beskattningen, säger Mats Röjgård. 

Skatt på biooljor
Den 29 april presenterade Finansdepartementet ett skatteförslag som innebär att befrielsen från energiskatt och koldioxid­skatt avskaffas för vissa biooljor. Det är primärt grödebaserade biooljor som omfattas av skatteförslaget och av dessa biooljor är RME vanligast.
   Den 1 juni var sista dagen att lämna in remisser. Målet är att förslaget ska tas upp i budgetpropositionen i höst. 

Ann-Sofie Borglund