Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Många risker i fjärrvärmeföretag

Många företag arbetar systematiskt med ­arbetsmiljön, men det återstår en hel del arbete för att alla ska jobba åt samma håll, enligt Leif Nordengren på Energiföretagen.

Dela artikel

Foto: Shutterstock.

Hanteringen av el, gaser, kemikalier, hetvatten och ånga kan medföra stora risker för anställda i fjärrvärmebranschen. Och det har inträffat allvarliga olyckor. I samband med avluftning av rörsystem inom fjärrvärmen, ett rutinuppdrag, har flera allvarliga olyckor skett. Så sent som i oktober 2019 drabbades två tekniker av kolmonoxidexponering vid luftning av fjärrvärmerör. De blev medvetslösa, men kunde räddas av en tredje tekniker som befann sig i närheten. 

Leif Nordengren sitter med i råd och arbetsgrupper med företag i fjärrvärmebranschen, där  arbetsmiljöfrågor diskuteras relativt ofta. Det kan handla om fallolyckor, om ras i schakt och brännskador vid kontakt med hetvatten vid hantering av ventiler etc. Inom andra delar i fjärrvärmeproduktionens anläggningarnas pannor är det förekomsten av tungmetaller och andra kemikalier som kan leda till olika typer av besvär och skador. 

– I fjärrvärmecentraler finns det också ergonomiska problem till följd av mätare på felaktiga höjder och trånga utrymmen som leder till problematiska arbetsställningar. En del montörer och svetsare i distributionsnätet får problem med ryggen och andra belastningsskador. 

För att bästa möjliga arbetsmiljö ska uppnås, tror Leif Nordengren att det är viktigt att alla medarbetare är delaktiga i arbetsmiljöarbetet för att minimera risker:

–Det är ett omfattande och viktigt arbete att jobba med arbetsmiljö. Det tar tid och i det här fallet handlar det om komplicerade tekniska miljöer som vi tillsammans måste göra så säkra som möjligt.

Arbetsmiljö­handbokEnergiföretagens arbetsmiljöhandbok ger en samlad bild av de risker som förekommer vid arbete i fjärrvärme­branschen och vilka åtgärder som bör vidtas. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och för att planera, leda och följa upp arbetet. 

Marie Kofod-Hansen