Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

”Kontrollrummet i kraftvärmeverket har skärmats av”

Coronakrisen För dem som jobbar i kraftvärmeverk har arbetsdagarna förändrats betydligt sedan coronapandemin startade. Vi har pratat med två personer som ser till att verken hålls igång under krisen.

Dela artikel

Klas Magnusson är drifttekniker på Västerås kraftvärmeverk. Foto: Mälarenergi

Sveriges energibolag har de senaste månaderna infört en rad nya rutiner och säkerhetsåtgärder för att skydda sin personal och upprätthålla energiförsörjningen. Vilka förändringar medför det här för personalen som jobbar ute i verksamheten?

Pier Henriksson är skiftchef på kraftvärmeverket Torsvik tillhörande Jönköping Energi, medan Klas Magnusson jobbar som drifttekniker på Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås. Båda spenderar huvuddelen av sina arbetsdagar i kontrollrummen, och beskriver hur mycket arbete som nu görs annorlunda för att minska kontaktytor och smittspridning:

– Besökare och utomstående som inte är verksamhetskritiska släpps inte in på kraftvärmeverket, och kontrollrummet där min grupp sitter har skärmats av så att bara vi får vara här, säger Pier Henriksson.

Pier Henriksson är skiftchef på kraftvärmeverket Torsvik. Foto: Jönköping Energi

Besök via sluss
Entreprenörer och kontorspersonal som vill lämna saker får göra det via en sluss, och trappan ned till lunchrummet är numera avspärrad. Kontrollrummet var nämligen tidigare en social kontaktyta.

Föremål och skärmar i kontrollrummen tvättas regelbundet med handsprit och desinfektionsgel, särskilt mellan skiftbytena. Och medarbetarna gör sitt bästa för att hålla avstånden från varandra. 

– Vi har möblerat om både här uppe, i fikarummet och i matsalen så att vi sitter längre ifrån varandra, säger Klas Magnusson.

Går man ronder nere i anläggningen är det inte lika strikt. Att hålla säkerhetsavstånd från de fåtal mekaniker och elektriker som arbetar där är inte svårt, och ronderna är ett av få tillfällen att träffa kollegor från andra avdelningar. 

Anpassar sig till läget
Klas Magnusson menar att det märks att resten av anläggningen har betydligt färre folk på plats än tidigare, då alla som kan jobbar hemifrån. Detta är dock främst möjligt för medarbetare med stödfunktioner, inte för de som bemannar kontrollrummet. På anläggningen i Torsvik har detta redan skapat utmaningar. 

– Alla med minsta sjukdomssymptom måste ju stanna hemma. Fast vi är vana vid att lösa bemanningssituationer och har klarat oss bra, säger Pier Henriksson.

Tidigare var det vanligt att personal på anläggningen träffades om de hade något att diskutera eller undersöka. Nu håller sig varje avdelning för sig själv, och kommunikation sker främst via hjälpmedel som Skype och Teams, eller via de nya digitala informationsytor energibolagen tagit fram.

– Saker jag inte tänkte på så mycket förut har nu blivit väldigt påtagliga. Som den här förändrade möteskulturen, den känns ovan, säger Klas Magnusson.

Ett annat exempel är att saker och ting förändras väldigt snabbt. Nya direktiv och rutiner kan införas från en dag till en annan. 

– Det är utmanande, men läget är ju som det är och vi anpassar oss till det, säger Klas Magnusson.

Linus Olin