Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Jämställda föräldrar i energibranschen

Det är fortfarande många fler män än kvinnor som arbetar inom el- och energibranschen. Men jämfört med några andra närliggande yrkesområden sticker energibranschen ut och visar fina siffror på jämställdhet.

Män och kvinnor i energibranschen stannar hemma med sjuka barn lika mycket, enligt en ny studie. Foto: Shutterstock.

En jämförelse som branschföreningen Byggcheferna har gjort tillsammans med Nyckeltalsinstitutet visar att El och Energi ligger längre fram än de andra samhällsbyggarbranscherna Fastighet och Bygg när det gäller jämställdhet.

Nyckeltalsinstitutet mäter varje år jämställdheten genom att syna nio olika nyckeltal. Resultatet vägs samman till så kallade Jämixpoäng.

Attraktiv bransch
Den färska rapporten, som presenterades i mars, visar att El/Energi har 134 Jämix-poäng, jämfört med Bygg som ligger på 125 och Fastighet på 123 poäng. Det är framför allt inom fyra områden som El och Energi sticker ut med goda resultat: lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar.

– Det visar att El och Energi är en mycket attraktiv bransch att jobba i, både för män och kvinnor, när det gäller arbetsvillkor, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Inom El och energi stannar ungefär lika många män och kvinnor hemma med sjuka barn. När det gäller föräldra-ledighet tar kvinnorna i genomsnitt ut 21 dagar fler än männen. Detta kan jämföras med Sverigemedianen, som ligger på 30 dagars skillnad mellan könen.

– Det tolkar vi som att det råder en tillåtande kultur här. Jämförelsen visar att energi-branschen må ha få kvinnor, men man tar hand om dem lika bra som man tar hand om männen, säger Tina Ekström.

Stor mansdominans
Dock råder fortfarande stor mansdominans. Mycket arbete görs för att locka fler kvinnor till branschen, men det går sakta:

– I den här takten kommer det ta några hundra år innan lika många kvinnor som män jobbar inom energi. Det är en utmaning, på samma sätt som att det gäller att behålla de goda arbetsvillkoren, menar Tina Ekström.

Malin Age