Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

"Jag bygger framtidens infrastruktur"

På jobbet Fjärrvärmeingenjören Moa Håkansson på Landskrona Energi har många projekt på gång samtidigt. Hon vill bidra till en hållbar utveckling, säger hon.

Foto: André de Loisted.

Som fjärrvärmeingenjör är hennes främsta uppgift att projektleda byggnation av fjärrvärme. Hon ansvarar för projektet i sin helhet – allt från planering, projektering och arbetsmiljö till investeringsbudget, samordning och uppföljning. 

Arbetsdagen
7:15 Dagen börjar sam­tidigt som arbetet ute i fält. Går igenom mailkorgen och planerar dagen.
9:00 Byggmöte med byggledare och entreprenörer. Går igenom pågående projekt utifrån status, tidplan och eventuella ändringar samt kommande projekt. 
10:30 Skriver mötesprotokoll.
13:00 Dags att ta på sig säljkostymen. Besöker en potentiell kund för att undersöka möjlig­heterna för fjärrvärmeanslutning. Anslutningspunkt? Ledningsdragning? Effekt? Placering av fjärrvärmecentral?
14:30 Tillbaka på kontoret. Tar fram investeringsunderlag och offert till kund.
15:30 Går igenom faktura­inkorgen, granskar och konterar.
16:15 Dags att börja avrunda dagen. 

– Det kan handla om anslutningar av fastigheter mot befintlig infrastruktur, utbyggnad av ledningsnät i takt med att staden växer, omförläggningar eller drift- och underhållsarbeten, säger Moa Håkansson. 

Det gör arbetsdagarna är varierade och utvecklande. Ansvaret är stort och det är viktigt att inget går fel.

– Vi dimensionerar ju för 16 bar och 120 grader, vilket för en stor respekt med sig.

Ibland projekterar och konstruktionsberäknar hon de nya ledningarna på egen hand. 

– När tiden inte räcker till har jag möjlighet att beställa det av en renodlad projektör. 

Det hela började med en praktikkurs under civilingenjörsstudierna vid Lunds tekniska högskola för två år sedan. Därefter följde examensarbete, vikariat och sedermera fast tjänst.

Stämningen är god på den elva personer starka avdelningen och könsfördelningen jämnare än i övriga branschen, vilket är något hon uppskattar.  

Fjärrvärmen har en betydelsefull roll i dagens energisystem och är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. 

– I rollen som fjärrvärmeingenjör får jag planera och vara med och bygga framtidens infrastruktur. Här känner jag att jag bidrar till en hållbar utveckling. 

Linus Olin