Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Hallå där - Stockholms nya elsamordnare

Fyra snabba frågor till Åsa Öttenius, som ska säkra Stockholms kraftförsörjning.

Ämnesområden: Elektrifiering Elnät

Dela artikel

Foto: Lennart Johansson

Varför behöver Stockholm en samordnare för elfrågor?
– De stora utmaningar som elförsörjningen står inför med ett befintligt nät som till stor del behöver bytas ut och uppgraderas samt den kapacitetshöjning som krävs har stor påverkan på Stockholm. Genom att tillsätta en elsamordnare är syftet att utbyggnaden ska gå smidigare.

Vad innebär ditt jobb i praktiken?
– Mitt övergripande uppdrag är att säkra kraftförsörjningen till Stockholm. Jag kommer att ha nära dialog och samverka med marknaden såsom Ellevio och Svenska kraftnät, men även med kranskommuner, länsstyrelsen, regering med flera för att arbeta för mål om långsiktiga lösningar och en gemensam planeringsbild.

Vad tar du med dig för erfarenheter till den här rollen?
– Jag har en bakgrund som bland annat vd för Skolfastigheter i Stockholm, SISAB och fastighetsdirektör i Stockholm, så jag vet hur komplexa alla våra urbana projekt är. Det är många delar som ska vägas mot varandra och i bästa fall samverka. Infrastrukturen över huvud taget står inför en jätteomdaning och här måste vi hjälpas åt för att få till framtidssäkrade hållbara lösningar.

Vad ser du mest fram emot?
– Det ska bli väldigt intressant att lära sig mer om ett så otroligt viktigt och svårt område som elförsörjningen är.

Ann-Sofie Borglund