Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Gott om bränsle i krisens spår

Coronakrisen Bränslesituationen i branschen är under kontroll. Men inom avfallsindustrin förändras situationen snabbt och skiljer sig åt mellan olika verksamheter, enligt Avfall Sverige. När det gäller flis och pellets är lagren välfyllda.

Dela artikel

Foto: Shutterstock

Energiförsörjningen sätts på prov i kristider. Tidningen Energi ringde upp branschorganisationerna Avfall Sverige och Svebio för att kolla läget.

– Situationen skiljer sig kraftigt mellan olika typer av avfall, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige, hur ser försörjningssituationen ut för avfallsförbränning?
– Situationen förändras väldigt snabbt, och skiljer sig åt mellan olika typer av avfall. Inom inhemskt hushållsavfall och grovavfall noterar vi ökande bränslevolymer, helt enkelt för att folk nu sitter hemma mycket och passar på att städa bort gammal bråte. Inom verksamhetsavfall ser vi samtidigt sjunkande volymer, då många företag stänger eller minskar sin verksamhet.

Hur ser det ut för avfallsimporten?
– Från flera håll har jag fått höra att det skett en minskning, men det är för tidigt att säga hur stor den är. Storbritannien har stängt ner en del av sina sorteringsanläggningar, och det verkar även som att volymerna från Tyskland och Norge har minskat. Effekterna av detta slår olika från aktör till aktör. Många sitter med stora mellanlager och bör därför klara sig väl så länge minskningen inte blir alltför utdragen, men vissa aktörer använder just-in-time-lager och då blir ju riskerna större. Men jag vill förtydliga att riskerna här främst är ekonomiska. Energiförsörjningen bör inte vara hotad.

Orsakar pandemin andra störningar?
– En fråga sektorn brottas med är hur vi ska ta emot de stora mängder riskavfall som nu levereras från sjukvården, och alltså kan vara kontaminerat med covid-19. Det råder brist på emballage inom vården, så vi försöker hitta andra lösningar för hur vi kan hantera mottagningen av det här avfallet på ett säkert sätt.

 

– De flesta aktörer sitter med välfyllda lager, säger Gustav Mellin, vd på Svebio.

Gustav Mellin, vd på Svebio, hur ser situationen ut rörande pellets?
– Vad gäller pellets har den varma vintern lett till att efterfrågan på bränsle varit ovanligt låg, och att de flesta svenska aktörer sitter med välfyllda lager. På sikt kan dock bränsletillgången sjunka. Vi vet att sågverk i både Norge, Sverige och Baltikum dragit ner på verksamheten eftersom byggmarknaden i hela Europa står still. Skogsägare styr om till att avverka massaved istället för timmer och gå över till att sköta skog som gallring etc, i högre grad än avverkning. Om nedstängningen av Europa blir långvarig kommer det att påverka den svenska pelletsproduktionen. 

Hur ser det ut för flis?
– För flis ser vi ingen bristsituation alls nu i mitten av april. Det är snarare låg efterfrågan som har varit problemet. Det finns fortfarande mycket biprodukter från skogsindustrin som inte går åt, och den varma vintern har lett till att flisentreprenörerna inte har kunnat sälja lika mycket som de planerat. Men självklart kan läget ändras om nedstängningen blir långvarig.

 

Linus Olin