Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

”Framtidens bostadsområden kan vara off-grid"

Ska framtidens bostadsområden vara off-grid? Pär Löfstedt, strateg på varumärkesbyrån Yellon, undersöker vad ett sådant koncept skulle innebära.

Dela artikel

Foto: Shutterstock.

Ni har utvecklat ett koncept för bostadsområden i urban miljö som ska vara off-grid. Vad är drivkraften till detta?
– Idag råder det bostadsbrist i många städer samtidigt som många vill flytta till städer. Infrastrukturen för energi, vatten och avlopp är på vissa håll hårt belastad, vilket blir en begränsning vid förtätning i en stad. Vi ser därför att det finns drivkrafter att skapa ett boende som är helt off-grid för el, värme samt vatten och avlopp. Ytterligare en fördel med ett sådant område är att det ger ökad trygghet till omkringliggande bostadsområden om det skulle ske ett omfattande strömavbrott eller en VA-kris.


Ett fel eller ett attentat i ett ställverk kan släcka en hel stad. En avgrävd kabel släcker ett kvarter eller en stadsdel.
Pär Löfstedt, strateg på varumärkes­byrån Yellon.

Det finns samtidigt stora fördelar med att ha storskaliga system i städer för såväl energi som vatten och avlopp. Hur ser du på dem som förordar det istället för off-gridsystem i städer?
– Det ena behöver inte utesluta det andra. Men stora system blir alltid sårbara, just på grund av sin utbredning. Ett fel eller attentat i ett ställverk kan släcka en hel stad. En avgrävd kabel släcker ett kvarter eller en stadsdel. Någon har räknat ut att det skulle kosta 300 miljarder kronor att upprusta vårt undermåliga VA-nät i Sverige till acceptabel standard. De pengarna finns inte, så kommunerna ”släcker bränder” i en evighetsloop. Ett ö-tänkande ökar resiliensen i ett samhälle. Kan man dessutom koppla samman dessa självförsörjande öar så kan de hjälpa varandra om någon får problem.

Ni har fått 1,2 miljoner kronor i stöd av forskningsprogrammet E2B2 för att testa ert koncept. Hur ska ni gå tillväga?
– Projektet, som vi genomför tillsammans med Rise, Mälardalens högskola och det kommunala bostadsbolaget Vätterhem, ska ge oss svar på ett antal viktiga frågor och hjälpa till i beslutsprocessen. Vi kommer att utveckla modeller och genomföra simuleringar för att få nödvändiga insikter hur systemet kan dimensioneras och optimeras för att minimera kostnader för investering och drift. Vi ska även undersöka vad konceptet innebär tekniskt. Det är många olika tekniska system som ska samverka för att vi ska nå våra driftsekonomiska mål.

Hur stort är intresset för konceptet med off-gridlösningar i städer?
– Vi ser redan ett stort intresse för vårt koncept och projektet, så det ligger rätt i tiden. Projektet kommer att ge oss bra beslutsunderlag för att förhoppningsvis genomföra detta på riktigt.

Ann-Sofie Borglund