Förebyggande underhåll kan hjälpa elnätsföretagen

Digitalisering Underhåll på fördelningsstationer ska bara behöva göras vid behov tack vare sensorer som läser av slitaget på komponenterna. Det är målet med ett nytt projekt som Energi­forsk genomför tillsammans med dLab och Kraftringen.

Senast uppdaterat: 2020-06-09 08:57

Dela artikel

Foto: Kraftringen.