Förändrat beteende ger säkrare arbetsmiljö

Säkerhet Det är bara förändrade beteenden som kan skapa en säkrare arbetsmiljö. Det menar beteendevetaren och organisationskonsulten Jennifer Englund som betonar vikten av positiv feedback i vardagsarbetet.

Senast uppdaterat: 2020-06-04 08:46

Dela artikel