Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Nyheter fjärrvärme

Fjärrvärme ska öka flexibiliteten i energisystemet

Fjärrvärme Ett projekt med flera svenska aktörer har fått 40 miljoner kronor av EU för att optimera flexibiliteten i energisystemet. Fjärrvärmen kommer att spela en nyckel­roll.

Eskilstuna är en av de städer som deltar i det nya EU-projektet där flexibilitetstjänster ska testas. Foto: Shutterstock

I projektet ”Flexibilitet i energi­sektorn” kommer man på ett tydligare sätt än tidigare och med nya verktyg kunna koppla ihop fjärrvärme­produktion med efterfrågan och utbud. Genom att få en ökad flexibilitet inom fjärr­värme kommer det att avlasta elsystemet. I praktiken handlar det främst om att på ett utökat sätt använda värme­trögheten i fastigheter liksom att använda ackumulator­tankar i högre utsträckning.

– Sverige är ett föregångsland när det gäller nationella energisystemanalyser på byggnadsnivå. Nu kommer forskare på IVL, RISE, Chalmers och Luleå tekniska universitet att ta fram ett  nytt sätt att modellera efterfrågan och utbudet på värme tillsammans med fjärrvärmeproduktionen, säger Kristina Lygnerud, chef för energifrågor på IVL, som leder projektet.

De teoretiska modellerna ska sedan tillämpas i praktiken genom att de svenska företagen Noda och Utilitifeed kombinerar dessa modeller med sina tjänster till en helt ny tjänst. I dessa tjänster ska man också få in information från maskininlärning som RISE ska utveckla.

Nya tjänster
– Projektet kommer att visa flera intressanta aspekter, bland annat hur motståndskraftigt systemet blir vid exempelvis störningar som klimatförändringar, säger Kristina Lygnerud.

Tjänsterna ska testas av energi­bolag och fastighets­bolag i Borås, Mölndal och ­Eskilstuna samt genom en större installation i Hamburg.

– Sverige och Tyskland har väl utvecklade fjärrvärme­system, så det blir därför intressanta slutsatser för länder med mycket fjärrvärme. Men vi vill också se hur detta kan tillämpas i nya fjärrvärmesystem, så städer i Österrike respektive Spanien är följ­nationer till projektet och där ska det byggas nya fjärrvärme­system. Då kan vi även se hur systemet kan optimeras genom ökad flexibilitet redan från början, säger Kristina Lygnerud.

FAKTA:Treårigt EU-projekt
”Flexibilitet i energisektorn” är ett treårigt projekt som fått 40 miljoner kronor från EU:s program ERA-NET Smart Energy Systems. En rad svenska aktörer deltar, bland annat IVL, Borås Energi och Miljö, Mölndal Energi, Eskilstuna Energi och Miljö, Luleå tekniska universitet, Chalmers, RISE, Noda och Utilitifeed.

Ann-Sofie Borglund