Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Pernilla Winnhed

"Energiföretagen är rustade för krisen men behöver stöd"

Säkerhet Energibranschen är van att ha hög beredskap och står förberedd för coronakrisen, säger Energiföretagens vd Pernilla Winnhed. Nu undersöker man hur branschen samfällt ska kunna hjälpa små energiföretag som får problem på grund av sjukfrånvaro.

Dela artikel

Pernilla Winnhed. Foto: Energiföretagen.

– Våra medlemmar är riggade för att klara stormar, kallt väder och bränslebortfall. Företagen har en löpande kontinuitetsplanering, vilket är ett bra verktyg i detta utsatta läge, säger Pernilla Winnhed.

I fredags (den 20 mars) hade hon tillsammans med andra företrädare i branschen ett skypemöte med energiminister Anders Ygeman för att berätta hur branschen hanterar de hastigt uppkomna utmaningarna.

På mötet fanns en stor samstämmighet om att beredskapen i dagsläget är gott, enligt Pernilla Winnhed.

– Enligt myndigheterna som ansvarar för att följa el- och fjärrvärmeföretagens beredskap klarar branschen ett läge där stora delar av personalen insjuknar. Det är dock tufft för små företag och där jobbar vi med att hitta lösningar för att personal från andra energibolag ska kunna rycka in, på samma sätt som i vårt branschsamarbete Elsamverkan.

I Elsamverkan samarbetar landets elföretag under större störningar, till exempel stormar, och bistår med personal och materiel. Nu förs diskussioner om det är möjligt att utvidga detta samarbete så att det inte bara täcker reparationer, utan också driften av verksamheten. Tanken är att även inkludera värmeföretagen, som saknat en liknande samarbetsmodell. Det är inte dock inte helt enkelt att lösa.

Efterlyser åtgärder
För att klara personalsituationen efterlyser Energiföretagen därför också ett antal riktade åtgärder från regeringen.

– Eftersom vi utgör en samhällskritisk verksamhet behöver en stor del av vår personal barnomsorg om skolan stängs. Vi har gjort en lista över vilka yrkesroller som berörs. Samma personer bör omfattas av coronatestning, så att de snabbare ska kunna återgå till jobb efter eventuella symtom, säger Pernilla Winnhed.

En annan konsekvens av coronapandemin är att utländska entreprenadföretag inte kan jobba i Sverige i längre på grund av reserestriktioner och att transporter av bränsle och komponenter inte fungerar som de ska.

– Många av de här företagen är viktiga för energiföretagens verksamhet och drift, till exempel vid revisioner av pannor och turbiner. Därför vill vi att dessa företag ska undantas från restriktionerna

Låga elpriser en utmaning
Rent ekonomiskt drabbas inte energibranschen lika snabbt som många andra sektorer, även om de låga elpriserna redan innan Corona var en utmaning. En stor del av efterfrågan finns fortfarande kvar, men bland företagskunder kan det bli ett ordentligt tapp, till exempel när stora industrier som Volvo stoppar sin produktion. En annan konsekvens som en del elnätsföretag upplevt är att små och medelstora företagskunder kan få problem med att betala elräkningarna.

– Många av våra medlemsföretag får förfrågningar om anstånd med betalning och för vissa kan det vara tufft att bevilja detta. Därför vill vi att dessa företag ska få anstånd att betala energiskatt i motsvarande mån. Vi tycker även att regeringen bör utfärda kreditgarantier för kunder som beviljats anstånd, vilket vi framfört till Anders Ygeman och finansdepartementet, säger Pernilla Winnhed.

Johan Wickström