Energibolagens syn på spillvärme

Enkäten Att använda spillvärme ligger högt på agendan i EU:s strategi för energisystem. Tidningen Energi frågade fyra energiföretag: Använder ni er av spillvärme idag?

Senast uppdaterat: 2021-01-04 09:01

Dela artikel