Tema - Lågtempererad fjärrvärme

Ectogrid låter byggnader dela på värme och kyla

Innovation I Medicon Village Science Park i Lund delar byggnaderna på överskotts­värme och kyla genom Eons lösning ectogrid. Behovet av tillförd energi minskar därigenom kraftigt.

Senast uppdaterat: 2020-10-28 07:59

Dela artikel

Medicon Village Science Park i Lund får värme via ett ectogridnät draget mellan byggnaderna. Foto: Klas Andersson.