Lokal energimarknad

Digitala agenter styr energiflödet

ENERGIMARKNAD På Chalmers campusområde i Göteborg har man under två år genomfört världens första marknadsplats för fossilfri el, värme och kyla. Det komplexa systemet har fungerat väl tekniskt. Utmaningarna handlar om juridik, affärsmodeller och social acceptans.

Senast uppdaterat: 2019-12-15 00:00

Dela artikel

Grafik: Chalmers