Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Reportage Smarta elmätare

Byte av elmätare kan ge säkrare drift

ELMÄTARE Elmätarbytet är i full gång. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö och Ellevio har båda valt teknik och leverantör. Och de ser olika möjligheter när de nya mätarna kommer på plats.

– Vi har ställt egna funktionskrav i hela kedjan, säger Fredrik Andersson, servicechef på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM). Foto: ESEM

Under hösten har Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM) påbörjat bytet av nya elmätare till bolagets kunder med ett pilotprojekt. Den stora utrullningen tar fart 2021. Idag sitter ESEM fast i parallella mätsystem.

– Vi har en hel flora av insamlingssystem för olika nyttigheter. Därför har det varit viktigt i elmätar­upphandlingen att ställa egna funktionskrav i hela kedjan, säger Fredrik Andersson, servicechef på Eskils­tuna Strängnäs Energi & Miljö (ESEM).

– Vi är inte ensamma om detta. Sedan den ­förra utrullningen har många elnätsföretag av olika ­anledningar byggt upp flera parallella mätsystem i sina elnät.

I ESEM:s fall handlar det främst om att man ärvde skötseln av två helt olika elnät när bolaget bildades 2014. ESEM är ett rent driftbolag med uppdrag från de två kommunala energiföretagen Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi.

Framför allt har elnätet i Strängnäs behov av en uppgradering på kommunikationssidan. För tio år sedan valde man Turtle, den enklaste tekniklösningen med ett system som kan fjärravläsa mätdata men inte kommunicera kring fler funktioner.

– Det blir allt svårare att hitta reservdelar till Turtle-
mätarna. Så det är inte enbart nya kravspecifikationer som gör att vi måste byta mätarsystem, säger Fredrik Andersson.

ESEM inledde arbetet med att lägga fast en strategi för insamlingen och hur den kan påverka nyttan i alla verksamheter.

– När vi hade strategin på plats så upphandlade vi en lösning utifrån det med funktionskrav på en fungerande kedja från mätare ner till databasen. Att få till en effektiv insamling handlar om så mycket mer än att bara sätta upp mätare.

Nu ska ESEM byta 72 500 mätare och synkronisera sina olika insamlingssystem. Till det arbetet har man anlitat Aidon som både levererar elmätarna, systemlösningen för mätvärdesinsamling (Aidon ESD) och infrastrukturen. När allt fungerar ska ESEM själv ta hand om driften av insamlingssystemet.

– Det viktiga har varit att få ett helhetsåtagande kring elmätarbytet, att leverantören sätter upp mätsystemets hela flöde från elkunden till mätvärdesdata­basen, säger Fredrik Andersson.

En lokal egenhet är att upphandlingen inkluderar 7 500 fjärrvärmemätare, ungefär 6 000 i Eskilstuna och 1 500 i Strängnäs. ESEM har varit tydlig med att det är tillåtet att bilda allianser med underleverantörer och därför har Aidon också tagit in värmemätare från Landis+Gyr.

Fast kärnuppdraget är att samla in och validera mätvärden för senare fakturering så är förbrukningsmätningen ingången till något större, menar Fredrik Andersson. Det nya systemet kommer att ha ­avancerade funktioner för nätövervakning, vilket säkrar driften av elnätet och möjliggör mervärden.

– Med hjälp av data från varje förbrukningspunkt kan elmätarna övervaka och hantera lågspännings­nätet. Det hjälper oss att säkra driften, säger han.

– Via elmätarna hittar vi den svagaste länken direkt, var det finns elavbrott eller krävs mer kapacitet. Vi kan se ledningsförluster och styra tillslag och avslag centralt.

Del TvåFram till 2025 ska samtliga 5,4 miljoner elmätare i svenska hushåll bytas ut för att klara nya krav. I nummer 6/19 skrev vi om ­Göteborg ­Energis ­mätarbyte.

Däremot kan man inte som kommunalt driftbolag omedelbart se nyttan av att lägga större resurser på strategier för att förädla dataråvaran, exempelvis inom områden som hör ihop med artificiell intelligens (AI).

– Det kommer säkert användbara tillämpningar ­efterhand men det är inte ESEM:s uppgift att ligga främst i det spåret. Det viktiga är att de nya mätarna och infrastrukturen ger möjligheten till fler funktioner ­efterhand som behoven ändras, säger Fredrik Andersson.

I våras blev även Ellevio klar med sin upphandling av elmätare, ett av Sveriges största mätarkontrakt för nästan en miljon elmätare. Uppdraget gick till OneNordic som ska leverera en helhetstjänst inklusive utrullning av elmätarna, kommunikationslösning, insamlingssystem och hantering av elmätare från Sagemcom.

Tillsammans med One Nordic har Ellevio valt Narrowband IoT (NB-IoT) som kommunikation för insamlingen av mätdata. Utrullningen ska pågå mellan våren 2020 och 2023.

Vi ska använda datan för att få färre och kortare avbrott, bättre kunna dimensionera våra elnät och bli mer predikativa i våra arbetssätt.

– Priserna på datatrafik har sjunkit så NB-IoT är en konkurrenskraftig och spännande teknologi, menar Johan Svensson, programansvarig på Ellevio.

IoT, Internet of Things, är det nya svarta inom ­datakommunikation. 2018 blev Telia först i ­Sverige med ett rikstäckande nät för Narrowband IoT.

Johan Svensson är ansvarig för elmätarbytet på Ellevio. Totalt ska cirka en miljon mätare bytas. Foto: Ellevio

­Tekniken bygger på 4G-nätet och är framtidssäkrad med global standard.

Det viktiga för Ellevio är dock att mätdata samlas in och flyttas på ett säkert och effektivt sätt, inte exakt hur med någon speciell kommunikationsteknologi, enligt Johan Svensson.

– Ellevio har en stor tillförlitlighet till marknaden och att aktörerna själva bäst vet hur deras tjänster och produkter fungerar. Därför väljer Ellevio att outsourca sin kommunikation, säger Johan Svensson.

Det viktiga är att lösningen möter de krav som elnätsbolaget och marknaden har både idag och i framtiden, tycker Johan Svensson. För Ellevio betyder det att man kan fokusera på de stora dragen.

– Vi har faktiskt aldrig varit speciellt tekniskt intresserade i betydelsen att ställa teknikkrav som begränsar marknaden. Vi uppfattar att det lättare uppstår utmaningar om konkurrensen begränsas och marknaden inte får visa vad den kan.

Sedan den förra utrullningsperioden fram tills nu har kompetensnivån höjts rejält hos nätbranschen och leverantörerna, tycker Johan Svensson. One Nordics lösning innebär både nya möjliga realtidstjänster för slutkunderna och avancerad optimering av elnätet.

Enligt Johan Svensson har nätbolagen under de senaste tio åren blivit experter på att automatisera den komplexa värdekedjan från ”mätare till faktura”. Men nu ska Ellevio utöka användningen av mätdata för att ge bättre service till sina kunder i form av smart ­visualisering och insikt kring deras energibeteende.

– Samtidigt ska vi använda datan för att få ­färre och kortare avbrott, bättre kunna planera och ­dim­ensionera våra elnät och bli mer prediktiva i våra arbetssätt.

För att vara redo för detta har man ändrat sin sourcingmodell och tagit ett tydligare ägarskap i bearbetningen av mätdata, genom att flytta hem viktiga system.

– Vi utvecklar en ny organisation som ska hantera informationen. Vi vill kunna arbeta mer iteraktivt med informationen som värdeskapande med mindre insatser och kortare ledtider. Sänka trösklarna för utvecklingen helt enkelt, säger Johan Svensson.

Kommunikationstekniker
PLC – power line communi­cation – transporterar datapaket via multipunkter i elnätet.Radiokommunikation använder frekvensbandet och olika typer av mesh-noder, eller P2P-lösningar, peer-to-peer, via mobilnätet, det optiska fibernätet eller kopparkabel.GPRS är datapaket via mobil eller fiber. Idag finns även ett växande antal IoT-applikationer, som till exempel Narrowband IoT (NBIoT).

Morten Valestrand