Reportage - lågtempererad fjärrvärme

Brunnshög tar tillvara restvärmen från forskningen

Ny teknik I stadsdelen Brunnshög i norra Lund bygger Kraftringen ett av världens största lågtempererade fjärrvärmenät. Nätet ska förses med restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Senast uppdaterat: 2020-10-20 19:20

Dela artikel

Göran Strandberg är projektledare på Kraftringen. I bakgrunden plaströr som leder in i fastigheterna. Foto: Klas Andersson