Tema Kompetens

Brist på arbetskraft kräver breddad rekrytering

Kompetens Omställningen mot ett mer fossilfritt och hållbart samhälle pågår för fullt. Energibranschen är en viktig aktör som kan bidra med lösningar på några av de riktigt stora frågorna. Samtidigt saknas de som ska göra jobbet.

Senast uppdaterat: 2019-10-15 00:00

Dela artikel

Foto: André de Loisted