Vi använder cookies på vår webbplats. När du använder vår webb accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Tema Kompetens

Brist på arbetskraft kräver breddad rekrytering

Kompetens Omställningen mot ett mer fossilfritt och hållbart samhälle pågår för fullt. Energibranschen är en viktig aktör som kan bidra med lösningar på några av de riktigt stora frågorna. Samtidigt saknas de som ska göra jobbet.

Foto: André de Loisted

Till 2030 kommer det att fattas 100 000 utbildade inom teknik enligt SCB (Statistiska centralbyrån). Det är både ingenjörer och yrkesutbildade som saknas och just energiutbildningar toppar listan över ingenjörsutbildningar som arbetsgivare vill anställa från. Av examinerade civilingenjörer är endast en tredjedel kvinnor.

Dessutom rapporterar arbetsgivarna om fortsatt brist på elever på i stort sett samtliga yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom teknik och tillverkning. Totalt var det bara drygt 1 500 elever i hela riket som höstterminen 2018 började på gymnasiets industritekniska linje. Det lär bli tufft för dem att täcka upp för alla 50-talister som går i pension de kommande åren.

Det finns helt enkelt plats för fler. Fler nyexaminerade, fler med erfarenhet, fler kvinnor, fler som är födda i andra länder.

I juni, precis lagom inför att politiker, företag och organisationer packade väskorna och förberedde sina sista power points inför årets Almedalsvecka, landade rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” på bordet. Här kartläggs energisektorn metodiskt bit för bit och rapportens syfte är att vara ett underlag för att diskussionerna kring branschens kompetensförsörjning. Rapporten är framtagen av Energy Competence Center på uppdrag av Energiföretagen, Energimyndigheten och Mälardalens högskola.

Rapporten är en fortsättning på tidigare analyser från 2013 och 2016, och fördelen är att man nu lätt kan göra jämförelser och följa utvecklingen. Materialet visar att andelen kvinnor i branschen knappt har förändrats alls på de tio åren mellan 2007 och 2017, även om fler kvinnor nu blir chefer. Andelen anställda med utländsk bakgrund har under samma period ökat med blygsamma 3 procent, från 11 till 14 procent. Samtidigt ökar medelåldern i branschen.

– Under de tio år som ingår i rapporten har det i stort sett inte skett någonting alls när det gäller jämställdhet. När det gäller att anställda personer med utländsk bakgrund är ökningen marginell, samtidigt som vi vet att förändringarna i övriga samhället har varit betydligt större än så. Vi ligger helt enkelt efter när det gäller båda de bitarna, säger Energiföretagens vd Pernilla Winnhed.

-Vi ligger helt enkelt efter när det gäller att attrahera personer med utländsk bakgrund och kvinnor till vår bransch, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Yrken som drifttekniker, underhållsmekaniker och nätverks- och systemtekniker är tydligt mansdominerade medan den största andelen kvinnor återfinns i stödfunktioner som kundtjänstpersonal, ekonomi­assistenter och administration. Detta är samtidigt den verksamhet där företagen redan är i färd med att börja digitalisera arbetsuppgifterna. Det väcker frågor om hur jämställdheten i bolagen kommer att se ut i framtiden, om inte kvinnorna nu hittar till andra yrken i branschen.

När det gäller mångfald är det yrkesgruppen forskare som procentuellt är mest balanserad mellan personer med svensk bakgrund och personer med annan bakgrund. Detta tolkar rapportens författare som att den som besitter akademisk spetskompetens inom något aktuellt ämne headhuntas från utlandet. Men på andra nivåer kan det vara svårare att få jobb för den som har ett annat modersmål än svenska, eller examen från ett annat land.Obalansen är ett problem, anser Pernilla Winnhed och påpekar att rekrytering och kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete.

– Vi är en attraktiv bransch med bra arbetsvillkor, trygga anställningar och ofta bra arbetsmiljö. När du väl hittar hit verkar det som att man gärna stannar. Men företagen måste vidga sina rekryteringsbaser. Idag rekryterar vi mycket från varandra vilket innebär att vi egentligen inte får någon förändring. Vi måste våga blicka utanför vår bransch och ta sikte på jämställdhet och mångfald när tillfälle kommer. 

Som vd på Energiföretagen möter Pernilla Winnhed många bolag i vardagen. Kompetensfrågan är ofta ett prioriterat ämne i diskussionerna. 

– Många arbetsgivare tar frågan på allvar och jag tycker mig se att fler arbetar målstyrt, strukturerat, följer upp och håller ut. Vi måste nå fler tjejer och få in fler på de tekniska utbildningarna. Det handlar om branschens och företagens överlevnad.

För det är många utmaningar på vägen fram till ett mer hållbart samhälle.

– Vi behöver mycket kompetens och rätt kompetens och vi behöver attrahera de bästa.

Hur attraherar man då de bästa, och hur blir man en bra arbetsgivare?   Nyckeltalsinstitutet (som ägs av Civilekonomerna, Labora Konsultforum och Wise) erbjuder regelbundna mätningar på olika nyckeltal. Genom att gå igenom de faktiska siffrorna för lön, kompetensutveckling, sjukfrånvaro, storlek på arbetsgrupper, jämställdhet med mera blir det möjligt att mäta olika branscher mot varandra, och även enskilda före­tag. Varje år koras vilken bransch som erbjuder bäst arbetsvillkor och vilka företag som är mest attraktiva som arbetsgivare. El- och energibranschen brukar vara med i slutstriden om förstaplatsen tillsammans med IT/Telekom och fastighetsbranschen.

Tina Ekström är vd på Nyckeltalsinstitutet och har följt siffrorna under många år. Hon har sett utvecklingen från tidigare när statliga myndigheter ständigt rankades högst i mätningarna till idag när det privata näringslivet toppar.

– Att ha medarbetare som är engagerade, som stannar kvar och trivs har blivit en affärskritisk fråga. Företagen vet att de måste ta till vara på sina resurser och prioriterar frågan om arbetsvillkor, säger hon som en förklaring till utvecklingen.

"Jag tycker att energibranschen är ett föredöme för andra. Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutet

Rapporten ”Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring” lyfter fram att dagens rekryteringar ofta är mer värderingsstyrda än tidigare. Presumtiva arbetstagare vill känna igen sig i företagets kärnvärden. Det är viktigt att veta vad ledningen står för och att man lever som man lär.

– Det är arbetstagarens marknad. Det finns jobb att välja mellan och det är möjligt att rösta med fötterna. Du stannar inte hos en arbetsgivare som inte arbetar utifrån sina värderingar. Den dagen det är arbetsgivarens marknad finns det kanske utrymme för att missköta de här frågorna, men det är ju ett kortsiktigt perspektiv som kan skada lönsamheten. Inte heller som kund vill jag anlita den som missköter sitt uppdrag som arbetsgivare, säger Tina Ekström.

Hon lyfter gärna fram att el- och energibranschen har spännande arbetsgivare med bra arbetsvillkor, långa anställningar och låga sjuktal. Här arbetar många företag aktivt och framgångsrikt med kompetensbaserad rekrytering. Det skapar förutsättningar för lika möjlighet att bli chef internt både för män och kvinnor.

Men varför ringlar inte långa köer med arbetssökande utanför energibolagens huvudkontor?

– Det är fortfarande för mansdominerat. Det är för lite mångfald. Det är ju branschen väl medveten om, och de försöker hitta nya vägar. Jag tycker att energi­branschen är ett föredöme för andra. Det är en bra bransch att jobba inom – det behövs bara lite mer tjejer och fler med annan bakgrund!

 

 

Malin Age