Miljövänliga smörjoljor testas i vattenkraftverk

Smörjmedlen i vattenkraftverken är till största delen fossilbaserade. Men nu pågår försök med att ersätta dem med glycerolbaserade miljövänliga oljor, bland annat på Uniper. Forskare på Luleå tekniska universitet jobbar med att utveckla glycerololjorna så att de kan anpassas till vattenkraftverkens behov.

Senast uppdaterat: 2024-03-05 09:46

Dela artikel

Foto: Uniper.