Första verifikatet som visar värdet av energiåtervinning

Miljö Telge Återvinning är först i världen att ta emot ett verifikat som visar vilka nyttor deras avfall genererar. Företagets inlämnade returträ under 2022 har bidragit till cirka 56 000 MWh fjärrvärme samtidigt som 988 kilo tungmetaller tagits bort ur kretsloppet av Söderenergi, som är initiativtagare till verifikatet.

Senast uppdaterat: 2023-02-14 07:48

Dela artikel

Foto: Telge Återvinning.