LRF:s energipaket:

”Sveriges jord- och skogsbruk kan ge 50 TWh ny energi”

Det svenska jord- och skogsbruket kan bidra med ytterligare 50 TWh i ny energiproduktion. Men för att kunna utnyttja denna potential krävs statliga stöd. Det framkom när Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) presenterade sitt energipaket.

Senast uppdaterat: 2022-09-29 16:49

Dela artikel

Foto: Shutterstock.