Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister:

”Nu blir Sverige världsledande på att ta hand om kärnavfall”

Regeringen ger tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle från svenska kärnkraftverk. Sverige blir därmed ett av de första länderna i världen att ta beslut om slutförvar av kärnavfall. Totalt kommer 12 000 ton kärnavfall deponeras i förvaret.

Senast uppdaterat: 2022-01-28 10:05

Dela artikel

Kärnbränsleförvaret i Forsmark kommer kosta 19 miljarder kronor och skapa cirka 1 500 arbetstillfällen. Montage: SKB.