Streamad fjärrvärme ska locka fler kunder

KOMMUNIKATION Streamad film och musik hör till vardagen för de flesta, men nu kommer också streamad värme och kyla. Norrenergi har använt begreppet länge i sin marknadsföring, men nu sprids konceptet till fler energibolag. Målet är att ändra bilden av fjärrvärme och stärka kundrelationen.

Senast uppdaterat: 2021-03-23 10:41

Dela artikel

Foto: Shutterstock.