Så ska Sundsvall klara värmeleveransen

Fjärrvärme I februari lades SCA:s pappersbruk i Ortviken ned. Bruket har levererat en stor mängd spillvärme till Sundsvall Energi, som nu måste över sin framtida värmeproduktion. Företaget utökar nu sin avfallsförbränningsanläggning och undersöker även nya samarbeten kring spillvärme.

Senast uppdaterat: 2021-03-31 14:04

Dela artikel

SCA:s fabriksområde i Ortviken. Foto: SCA.