Energimyndigheten

”Kraftvärmen bör få bättre villkor”

Styrmedel Gör en samlad översyn av de styrmedel som påverkar fjärrvärmen och kraftvärmen. Det föreslår Energimyndigheten i en rapport där man slår fast vikten av att kraftvärmen får rätt incitament.

Senast uppdaterat: 2021-03-12 13:12

Dela artikel