”Att stödja havsbaserad vindkraft försvårar konkurrensen”

Vindkraft Svenska kraftnät ska stå för utbyggnaden av transmissionsnätet till havsbaserad vindkraft. Det föreslår regeringen i en ny promemoria. Energiföretagen är kritiska till förslaget och vill hellre se en marknadsbaserad lösning.

Senast uppdaterat: 2021-02-08 14:02

Dela artikel

Foto: Shutterstock.