Effektstrategi

Så kan fastighetsägare avlasta elnätet

effekt Lägre effektkostnader och nya intäkter från flexmarknader. Fastighetsägare kan tjäna pengar på energimarknaden och samtidigt bidra till en jämnare belastning på elnätet. Nu har Castellum tagit fram en effektstrategi för fastighetsägare tillsammans med Power2U och fem regionala energibolag.

Senast uppdaterat: 2021-12-20 09:33

Dela artikel

Fastighetsägare har många möjligheter att delta på energimarknaderna. Här är Norra hamnen i Helsingborg – en av de städer som deltar i pilotprojekten för den nya effektstrategin. Bildtext: Shutterstock