Biologisk mångfald kan frodas under elnäten

Miljö Många rödlistade arter växer under kraftledningar och det är vanligt att fåglar skadas runt ledningarna. Nu har Skellefteå Kraft satt igång ett par projekt för att öka den biologiska mångfalden för både växter och djur.

Senast uppdaterat: 2021-08-11 09:11

Dela artikel

På ledningsgatan sydväst om Skellefteå har de gamla ängs- och slåttermarkerna bevarats tack vare återkommande röjning av sly. Foto: David Rocksén

Missa inte vårt nyhetsbrev

Senaste nytt om energibranschen varje vecka

Prenumerera