Energimyndighetens förslag:

Så ska marknaden för bio-CCS få fart

Styrmedel Bio-CCS är en viktig åtgärd för att klara klimatmålen. Nu föreslår Energimyndigheten ett driftsstöd genom omvända auktioner med start 2022. Den som ger lägst bud per lagrad ton koldioxid vinner anbudet. Men många branschaktörer menar att ambitionsnivån måste höjas.

Senast uppdaterat: 2021-04-20 15:15

Dela artikel

Stockholm Exergis testanläggning för bio-CCS vid Värtaverket. Foto: Stockholm Exergi.