H2 Green Steel

Så påverkas Boden av det gröna stålet

Klimat Etableringen av H2 Green Steel i Boden kommer leda till en kraftigt ökad efterfrågan på el och till ett stort tillskott av spillvärme. Hur påverkas det lokala energibolaget Bodens Energi av den nya industrin och vilka blir de största utmaningarna för det gröna stålbolaget?

Senast uppdaterat: 2021-04-07 10:19

Dela artikel

Översiktsvy över Boden med kraftvärmeverket i förgrunden. Foto: Bodens Energi.